Ostatní zkoušky

Zjišťujeme, zda testovaná zařízení neovlivňují své okolí, včetně sebe a současně, zda odolávají působení svého okolí. Prověřujeme také odolnost materiálů vůči korozi.

 • Zkoušky elektromagnetické kompatibility.
 • Testy odolnosti materiálů.
 • Měření hluku.
 • Zkoušky chladivových a vzduchových kompresorů.

EMC ZKOUŠKY

Tým našich specialistů nabízí služby v oblasti elektromagnetické kompatibility (EMC) zahrnující:

 • validaci vašeho zařízení a jeho přípravu pro test v externí certifikované zkušebně
 • měření základních EMC parametrů a realizaci potřebných úprav zařízení pro splnění požadovaných parametrů pro certifikaci
 • zajistíme i testování zařízení v externí certifikované zkušebně včetně protokolu o zkoušce

MATERIÁLOVÉ ZKOUŠKY

Nabízíme testy korozní odolnosti dle norem ISO, DIN, ASTM, CASS a SWAAT včetně vyhodnocení metodami optické mikroskopie.

Objem zkušebního prostoru korozních komor: do 1 m3. Komora Liebisch (d1300 x š800 x v550 mm) a komora Weis (d1560 x š510 x v740 mm).

MĚŘENÍ HLUKU

 • Měření hladiny akustického tlaku v rozsahu: 20 Hz až 20 kHz
 • měření intenzity zvuku,
 • měření akustického výkonu v rozsahu: 50 Hz až 6300 Hz,
 • identifikace zdrojů hluku a vibrací,
 • návrhy na snížení vibrací a protihluková opatření.

ZKOUŠKY CHLADIVOVÝCH KOMPRESORŮ

Zkušebna má k dispozici tři měřící zařízení pro zkoušení výkonu kompresorů, jak pro konvenční, tak i alternativní chladiva včetně nadkritického CO2 s maximálním výkonem 70 kW.

Dále má zkušebna k dispozici 7 komor pro zátěžové a životnostní testy kompresorů s maximálním výkonem do 10 kW

ZKUŠEBNA VZDUCHOVÝCH KOMPRESORŮ

Zkušebna vzduchových kompresorů provádí vývoj a zkoušky výkonu a charakteristik vzduchových kompresorů dle ISO 1217 Anex C a dále zkoušky komponentů vzduchových kompresorů. Na zkoušených kompresorech provádíme velmi přesná měření průtoku vzduchu, elektrického příkonu, tlaků a teplot, vibrací a zbytků oleje ve vzduchu. Pro měření a zkoušení používáme vysoce přesné měřicí přístroje a unikátní technologie.

Životnostní zkušebna vzduchových kompresorů je určena pro dlouhodobé zkoušky výkonů a speciální zkoušky v dlouhodobém provozu.

EMC ZKOUŠKY

Nabízíme všechny typy emisních EMC testů a základní EMC zkoušky odolnosti, ESD, rychlé přechodové jevy/skupiny impulzů pro zařízení do 400 V / 32 A podle základních norem CE, CISPR, UNECE R10 a dalších speciálních norem.

MĚŘENÍ HLUKU

 • Měření akustického výkonu pomocí hladiny akustického tlaku dle ČSN ISO 3744,
 • Měření akustického výkonu pomocí akustické intenzity dle ČSN ISO 9614,
 • Měření aposuzování hluku prostředí dle ČSN ISO 1996,
 • Ověřování hodnot emise hluku strojů a zařízení dle ČSN ISO 4871

ZKOUŠKY CHLADIVOVÝCH KOMPRESORŮ

 • Výkonová zkušebna chladivových kompresorů
  • Tradiční chladiva (R134a, R407C, R410A, R452A)
   • Ucpávkové (500-6000 r.p.m.) nebo hermetické kompresory,
   • rozsah měřitelných výkonů: 0,6 kW až 70 kW,
   • maximální příkon kompresoru: 35 kW
  • Alternativní chladiva (R744, R1234yf, HFO1234yf)
   • Rozsah měřitelných výkonů: 2 kW až 45 kW,
   • maximální příkon kompresoru: 35 kW,
   • rozsah výstupních tlaků: 40 bar až 130 bar,
  • stabilita prostředí: dle EN 13771-1.
 • Zátěžová a životnostní zkušebna chladivových kompresorů
  • Tradiční chladiva (R134a, R407C, R410A, R452A)
  • Rozsah měřitelných výkonů: 0,6 kW až 10 kW,
  • stabilita prostředí: dle doporučení výrobců kompresorů a vlastní firemní standarty

ZKUŠEBNA VZDUCHOVÝCH KOMPRESORŮ

 • Výkonová zkušebna vzduchových kompresorů
  • Rozměry zkušebny: 9 m × 12 m, vstupní vrata: 4 m × 4 m,
  • rozsah výkonu 0 kW až 400 kW,
  • otáčky řízené frekvenčním měničem s možností proměnného napětí,
  • rozsah měřitelného průtoku vzduchu: 0 m3/h až 4000 m3/h,
  • rozsah tlaků 0 MPa až 1,3 MPa,
  • výkon vodního chlazení 0 kW až 600 kW.
 • Životnostní zkušebna vzduchových kompresorů
  • Rozměry zkušebny: 18 m × 10 m, vstupní vrata: 4 m × 4 m,
  • 4 měřící stanoviště současně,
  • rozsah výkonu: 0 kW až 1000 kW,
  • možnost proměnného napětí 360 V až 700 V,
  • rozsah měřitelného průtoku vzduchu 0 m3/h až 4000 m3/h,
  • rozsah tlaků: 0 MPa až 1,3 MPa,
  • výkon vodního chlazení: 0–1200 kW,
  • výkon vzduchového chlazení: 2 × 360 kW.

Evropské testovací centrum klade velký důraz na kvalitu, životní prostředí a bezpečnost a je certifikováno podle těchto norem:

ISO 9001 (Systém managementu kvality)
ISO 14001 (Systém environmentálního managementu)
OHSAS 18001 (Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
ISO / IEC 17025 (Způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří)
IRIS (Systém managementu kvality výroby a testování pro drážní vozidla )
SČZL (Sdružení českých zkušeben a laboratoří)
EUROLAB (Evropská asociace měřících, zkušebních a analytických laboratoří)
ATP Certifikace (Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin)

ETC Praha je pověřeno činností zkušebny ATP Ministerstvem dopravy ČR a zapsáno na oficiálním seznamu OSN. Další podrobnosti o zkouškách ATP lze najít na webové stránce www.frcatp.cz.

Certificate ISO9001
ISO 9001 certificate_2
ISO 140001
ISO 140001_18001 certificate
ISO 14001_18001 certificate_2
Iris certificate
Iris certificate_2
Akreditace_1
Akreditace_2
Akreditace_3
SCZL

Potřebujete pomoc s testováním?

Napište nám a my Vás v krátké době kontaktujeme zpět s možnostmi řešení.