Klimatické zkoušky

Testujeme, jaké teploty a jakou vlhkost vaše zařízení vydrží. Funkci zařízení ověřujeme v největší tuzemské klimatické komoře. K dispozici máme i několik menších klimatických komor.

 • Velkoobjemové klimatické komory pro funkční zkoušky. Testy autobusů, tramvají, nákladních automobilů, vojenské techniky, průmyslových strojů a vybavení.
 • Typová zkouška skříňové a chladicí nástavby – změření součinitele „K“.
 • Teplotní mapy přepravního prostoru pro farmaceutický průmysl dle požadavků směrnice GDP (Good Manufacturing Practice).

Jsme vybaveni od nejmenší klimatické komory o objemu 0,36 m3 až po největší velkoprostorovou klimatickou komoru v ČR o objemu 630 m3.

Velkoprostorové klimatické komory slouží pro funkční a výkonové zkoušky za extrémních teplotních podmínek.

Dalším využitím je testování vlastností chladicích boxů a výkonové testy chladicích jednotek instalovaných na vozidlech.

Komory mohou být použity i pro srovnávací zkoušky jednotek instalovaných na různé typy vozidel.

CCR1 – Klimatická komora 1 (nízké a vysoké teploty s řízením vlhkosti)

 • Velikost komory: 21 m × 5 m × 6 m, vstupní vrata: 3,7 m × 4,4 m
 • teplotní rozsah: –32 °C až +60 °C, řízení vlhkosti
 • stabilita prostředí: teploty ± 1 °C, proudění vzduchu 1m/s až 2 m/s, vlhkost ± 5 %
 • akreditovaná zkušebna ATP – certifikace dopravních a přepravních prostředků pro mezinárodní převoz zkazitelných potravin
 • typová zkouška skříňové a chladicí nástavby – změření součinitele „K“
 • teplotní mapy přepravního prostoru pro farmaceutický průmysl dle požadavků směrnice GDP (Good Manufacturing Practice)

CCR2 – Klimatické komory 2a a 2b (dvě stejně velké komory)

 • Velikost komory: 18 m × 4,5 m × 6 m, vstupní vrata 4 m × 4,4 m
 • teplotní rozsah: +15 °C až +50 °C
 • stabilita prostředí: teploty ± 1 °C
 • Kontrolní zkouška ATP – prodloužení platnosti certifikátu ATP

CCR3 – Klimatická komora 3 (vysoké teploty a vlhkosti)

 • Velikost komory: 8,2 m × 4,7 m × 2,9 m, vstupní vrata 2,5 m × 2,5 m
 • teplotní rozsah: +15 °C až +60 °C
 • vlhkostní rozsah: 30 % až 90 %
 • stabilita prostředí: teploty ± 0,5 °C, vlhkost ± 3 %, proudění vzduchu 0,1–0,2 m/s

TTU1 – Kalorimetrická komora 1 (nízké a vysoké teploty bez možnosti řízení vlhkosti)

 • Velikost komory: 3,1 m × 3,4 m × 3 m, vstupní vrata: 2,5 m × 3 m
 • teplotní rozsah: –35 °C až +60 °C
 • stabilita prostředí: teplota ± 0,3 °C

TTU2 – Kalorimetrická komora 2 (nízké a vysoké teploty bez možnosti řízení vlhkosti)

 • Velikost komory: 4,6 m × 3,4 m × 3 m, vstupní vrata: 2,5 m × 3 m
 • teplotní rozsah: –35 °C až +60 °C
 • stabilita prostředí: teplota ± 0,3 °C

CC1 – Klimatická komora 1 (nízké a vysoké teploty s řízením vlhkosti a rychlé změny teplot)

 • vnitřní rozměry komory: 1,5 m × 1,5 m × 1,1 m (objem komory: 2.5 m3)
 • teplotní rozsah: od –40 ° do +180 °C
 • teplotní gradient: 10 °C /min
 • vlhkostí rozsah: 5 % až 95 %

CC2 – Klimatická komora 2 (nízké a vysoké teploty s řízením vlhkosti a rychlé změny teplot)

 • vnitřní rozměry komory: 0,58 m × 0,76 m × 0,75 m (objem komory: 0,36 m3)
 • teplotní rozsah: od –70 ° do +180 °C
 • teplotní gradient: 3 °C /min
 • vlhkostí rozsah: 5 % až 95 %

Evropské testovací centrum klade velký důraz na kvalitu, životní prostředí a bezpečnost a je certifikováno podle těchto norem:

ISO / IEC 17025 (Způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří)

IATF 16949 (Systém managementu kvality)
ISO 14001 (Systém environmentálního managementu)
ISO 45001 (Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
ISO 50001 (Systém managementu hospodaření s energií)

IRIS (Systém managementu kvality výroby a testování pro drážní vozidla )
SČZL (Sdružení českých zkušeben a laboratoří)
EUROLAB (Evropská asociace měřících, zkušebních a analytických laboratoří)
ATP Certifikace (Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin)

ETC Praha je pověřeno činností zkušebny ATP Ministerstvem dopravy ČR a zapsáno na oficiálním seznamu OSN. Další podrobnosti o zkouškách ATP lze najít na webové stránce www.frcatp.cz.

Potřebujete pomoc s testováním?

Napište nám a my Vás v krátké době kontaktujeme zpět s možnostmi řešení.