Vibrační zkoušky

Testujeme mechanické odolnosti předmětů, zařízení a přístrojů proti působení vibrací a rázů. Vibrační testy můžeme zkombinovat s klimatickými zkouškami.

 • Elektrodynamické vibrační a rázové zařízení, včetně kluzného stolu.
 • Víceosé hydraulické systémy.
 • Testy životnosti vysoce namáhaných součástek v železniční, letecké i automobilové dopravě.
 • Máme vlastní předdefinované profily pro silnice a železnice pro simulaci reálného provozu.
 • Laboratorní tenzometrická měření jednoosého i víceosého namáhání.
 • Zkoušky seismické způsobilosti (předměty, přístroje a zařízení).

Zkušebna je vybavena dvěma jednoosými elektrodynamickými vibračními stoly s možností kombinace s klimatickou komorou.

Zkušebna je dále vybavena hydraulickým systém pro víceosé namáhání pro vibrační zkoušky do celkové hmotnosti až 10 t. Hydraulický systém umožňuje mimo jiné i kopírovat profil silnice a vyvolat vibrace ve všech stupních volnosti.

Výhody:

 • kombinace zařízení umožňuje provádět současně kombinované mechanické a klimatické zkoušky (v případě potřeby je možné přesunout klimatickou komoru nad jednu či druhou vibrační stolici),
 • Schopnost naladit libovolný zadaný signál ve výše uvedeném rozsahu v libovolně zadaném bodě zařízení,
 • FEM analýzy v kombinaci s ověřením,
 • předdefinované profily pro silnice a železnice pro vibrační test spolu s možností výrazného urychlení životnostních testů na základě reálného urychlení,
 • vibrační testy dle ASTM (přepravní aplikace),
 • provádíme akreditované zkoušky dle norem:
Vibrace sinusové

ČSN EN 600068-2-6

ČSN EN 600068-2-57

Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkoušky - Zkouška Fc: Vibrace (sinusové)

Zkoušení vlivů prostředí. Část 2-57: Zkoušky - Zkouška Ff: Vibrace - Metoda časového průběhu

Zkoušky Rázy ČSN EN 600068-2-27 Základní zkoušky vlivu prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkouška Ea a návod: Údery
Širokopásmové náhodné vibrace ČSN EN 600068-2-64 Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkušební metody - Zkouška Fh: Náhodné širokopásmové vibrace
Drážní zařízení ČSN EN 61373 Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy a vibracemi
Ověřování seismické způsobilosti ČSN IEC 980 Doporučené způsoby ověřování seismické způsobilosti elektrického zařízení bezpečnostního systému jaderných elektráren

Specifikace jednoosého vibračního stolu: TIRA TV59349

 • maximální síla při sinusových vibracích: 49 kN,
 • RMS síla při náhodných vibracích: 48 kN,
 • maximální síla při rázu půlsinusového průběhu: 148 kN,
 • maximální amplituda výchylky: 50 mm,
 • maximální rychlost sinus/ráz: 2/2,5 m/s,
 • maximální zrychlení sinus/ráz: 100/224 G,
 • maximální hmotnost vzorku: 900 kg,
 • frekvenční rozsah: 5 Hz až 2000 Hz,
 • možnost rozšíření o klimatickou komoru:
  • vnitřní rozměry komory: 1,5 m × 1,5 m × 1,1 m (objem komory: 2.5 m3)
  • teplotní rozsah: od –40 ° do +180 °C,
  • teplotní gradient: 10 °C /min,
  • vlhkostí rozsah: 5 % až 95 %.

Specifikace jednoosého vibračního stolu: TIRA S 59356/AIT–480

 • maximální síla při sinusových vibracích: 56 kN,
 • RMS síla při náhodných vibracích: 56 kN,
 • maximální síla při rázu půlsinusového průběhu: 160 kN,
 • maximální amplituda výchylky sinus/random/ráz: 63.5/63.5/76.2 mm,
 • maximální rychlost sinus/random/ráz: 2/2/3,5 m/s,
 • maximální zrychlení sinus/ranodom/ráz: 100/80/350 G,
 • maximální hmotnost vzorku: 910 kg,
 • frekvenční rozsah: 5 Hz až 2500 Hz,
 • možnost rozšíření o klimatickou komoru:
  • vnitřní rozměry komory: 1,5 m × 1,5 m × 1,1 m (objem komory: 2.5 m3)
  • teplotní rozsah: od –40 ° do +180 °C,
  • teplotní gradient: 10 °C /min,
  • vlhkostí rozsah: 5 % až 95 %.

Specifikace víceosého hydraulického systému

 • Počítačově řízený elektrohydraulický zatěžovací systém s 24 nezávislými kanály pro řízení hydraulických válců,
 • víceosé namáhání ve všech stupních volnosti,
 • upínací pole: 12 m × 8 m s universálním stavebnicovým upínacím systémem,
 • aktuálně k dispozici 3 stavy – s maximální hmotností vzorku 10 000 kg (max. rozměr standartního plochého rámu 3,5 m × 2,5 m),
 • maximální dynamická síla horizontálně: 126 kN, v druhém směru 63 kN
 • maximální dynamická síla vertikálně: 252 kN,
 • frekvenční rozsah: 2 Hz až 200 Hz,
 • olejové agregáty o výkonu 4 × 70 kW s cirkulací oleje 500 l/min.

Evropské testovací centrum klade velký důraz na kvalitu, životní prostředí a bezpečnost a je certifikováno podle těchto norem:

ISO / IEC 17025 (Způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří)

IATF 16949 (Systém managementu kvality)
ISO 14001 (Systém environmentálního managementu)
ISO 45001 (Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
ISO 50001 (Systém managementu hospodaření s energií)

IRIS (Systém managementu kvality výroby a testování pro drážní vozidla )
SČZL (Sdružení českých zkušeben a laboratoří)
EUROLAB (Evropská asociace měřících, zkušebních a analytických laboratoří)
ATP Certifikace (Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin)

ETC Praha je pověřeno činností zkušebny ATP Ministerstvem dopravy ČR a zapsáno na oficiálním seznamu OSN. Další podrobnosti o zkouškách ATP lze najít na webové stránce www.frcatp.cz.

Potřebujete pomoc s testováním?

Napište nám a my Vás v krátké době kontaktujeme zpět s možnostmi řešení.