Ostatní zkoušky

Zjišťujeme, zda testovaná zařízení neovlivňují své okolí, včetně sebe a současně, zda odolávají působení svého okolí. Prověřujeme také odolnost materiálů vůči korozi.

 • Zkoušky elektromagnetické kompatibility
 • Zkoušky elektrický strojů

 • Materiálové zkoušky
 • Měření hluku
 • Zkoušky chladivových kompresorů

EMC ZKOUŠKY

Tým našich specialistů nabízí služby v oblasti elektromagnetické kompatibility (EMC) zahrnující:

 • validaci vašeho zařízení a jeho přípravu pro test v externí certifikované zkušebně
 • měření základních EMC parametrů a realizaci potřebných úprav zařízení pro splnění požadovaných parametrů pro certifikaci
 • zajistíme i testování zařízení v externí certifikované zkušebně včetně protokolu o zkoušce

ZKOUŠKY ELEKTRICKÝCH STROJŮ

Nabízíme měření na dynamometru pro motory a generátory s jmenovitým výkonem až 25 kW.

 • asynchronní i synchronní stroje
 • měření izolačního odporu
 • měření odporu vinutí
 • zatěžovací charakteristika
 • oteplovací zkouška
 • měření naprázdno
 • momentová charakteristika
 • meření nakrátko
 • výpočet ztrát z měření naprázdno
 • výpočet účinnosti ze zatěžovací charakteristiky
 • životnostní zkoušky, sekvence až 20 bodů

 MATERIÁLOVÉ ZKOUŠKY

Nabízíme testy korozní odolnosti dle norem ISO, DIN, ASTM, CASS a SWAAT včetně vyhodnocení metodami optické mikroskopie.

Objem zkušebního prostoru korozních komor: do 1 m3. Komora Liebisch (d1300 x š800 x v550 mm) a komora Weis (d1560 x š510 x v740 mm).

Dále nabízíme zkoušky odolnosti proti UV záření v komoře o velikosti (d315 x š315 x v215 mm).

MĚŘENÍ HLUKU

 • Měření hladiny akustického tlaku v rozsahu: 20 Hz až 20 kHz
 • měření intenzity zvuku,
 • měření akustického výkonu v rozsahu: 50 Hz až 6300 Hz,
 • identifikace zdrojů hluku a vibrací,
 • návrhy na snížení vibrací a protihluková opatření.

ZKOUŠKY CHLADIVOVÝCH KOMPRESORŮ

Zkušebna má k dispozici tři měřící zařízení pro zkoušení výkonu kompresorů, jak pro konvenční, tak i alternativní chladiva včetně nadkritického CO2 s maximálním výkonem 70 kW.

Dále má zkušebna k dispozici 7 komor pro zátěžové a životnostní testy kompresorů s maximálním výkonem do 10 kW

EMC ZKOUŠKY

Nabízíme naše odborné znalosti a zkušenosti v úpravách elektrických zařízení, tak aby splňovala příslušné EMC normy. Zaměřujeme se na vývojové testování a před certifikační testování. Finální certifikaci zajistíme ve spolupráci s externí zkušebnou.

 • Vyzařované emise – Automotive, Industrial & Rail
  • 9 kHz to 2 GHz
  • Rod, Biconical and Logaritmic antennas
  • UNECE R10, CISRP 25, EN 55011,EN 50121-3-2
 • Vedené emise – Automotive
  • Up to 600 V DC, 100 A, 100 kHz to 200 MHz
  • CISPR 25
 • Vedené emise – Industrial & Rail
  • 3x 400 V, 50 A, 10 kHz to 80 MHz
  • 1x 230 V, 16 A, 10 kHz to 30 MHz
  • EN 55011, EN 50121-3-2
 • Imunita – Automotive
  • Fast & slow transients 80 V, 100 A
  • Load dump: 60 V, 200 A
  • Bulk current injection: 100 kHz to 400 MHz
  • ISO 7637, ISO 16750-2, ISO 11452-4, SAE-1113-11, LV 124, LV 148, VDA 320
 • Imunita – Industrial & Rail
  • Up to 3x 480 V, 63 A
  • Burst up to 5 kV
  • Surge up to 8 kV
  • RF fields 150 kHz to 80 MHz
  • EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 50121-3-2
 • ESD – Automotive, Industrial & Rail
  • Up to +/- 30 kV
  • RC modules 150/330 pF, 300/2000 Ω
  • ISO 10605, EN 61000-4-2, EN 50121-3-2

ZKOUŠKY ELEKTRICKÝCH STROJŮ

Nabízíme měření na dynamometru pro motory a generátory s jmenovitým výkonem až 25 kW.

 • Harmonické napájencí napětí pro motory 230 V (105 A), 400 V (55 A) a 690 V (35 A), 50 Hz a 60 Hz, jmenovitý výkon 25 kW
 • PWM výstup 3x 0-400 V, 73 A, 0 Hz-550 Hz
 • Sekundární měnič pro malé stroje, výkon 4 kW, jmenovitý proud 9.2 A

 Technické parametry asynchronního dynamometru:

 • jmenovitý výkon 28 kW
 • jmenovitý moment 198 Nm
 • jmenovité otáčky 1350 min-1
 • přímé měření kroutícího momentu pomocí tenzometrické hřídele Kistler 4541A
 • nastavitelný stůl  - výška osy hřídele 102-202 mm, plocha zkoušeného motoru 500x500 mm, do 100 kg
 • přesnost měření – kroutící moment 0,02 %, tj. +/- 0,06 Nm; otáčky 0,005 %, el.proud 0,01 %

MATERIÁLOVÉ ZKOUŠKY

 • zkoušky korozní odolnosti dle norem ISO, DIN, ASTM, CASS a SWAAT včetně vyhodnocení metodami optické mikroskopie.
  • Komory o velikosti (d1300 x š800 x v550 mm) a (d1560 x š510 x v740 mm)
 • zkoušky odolnosti proti UV záření
  • komora o velikosti (d315 x š315 x v215 mm)

MĚŘENÍ HLUKU

 • Měření akustického výkonu pomocí hladiny akustického tlaku dle ČSN ISO 3744,
 • Měření akustického výkonu pomocí akustické intenzity dle ČSN ISO 9614,
 • Měření aposuzování hluku prostředí dle ČSN ISO 1996,
 • Ověřování hodnot emise hluku strojů a zařízení dle ČSN ISO 4871

ZKOUŠKY CHLADIVOVÝCH KOMPRESORŮ

 • Výkonová zkušebna chladivových kompresorů
  • Tradiční chladiva (R134a, R407C, R410A, R452A)
   • Ucpávkové (500-6000 r.p.m.) nebo hermetické kompresory,
   • rozsah měřitelných výkonů: 0,6 kW až 70 kW,
   • maximální příkon kompresoru: 35 kW
  • Alternativní chladiva (R744, R1234yf, HFO1234yf)
   • Rozsah měřitelných výkonů: 2 kW až 45 kW,
   • maximální příkon kompresoru: 35 kW,
   • rozsah výstupních tlaků: 40 bar až 130 bar,
  • stabilita prostředí: dle EN 13771-1.
 • Zátěžová a životnostní zkušebna chladivových kompresorů
  • Tradiční chladiva (R134a, R407C, R410A, R452A)
  • Rozsah měřitelných výkonů: 0,6 kW až 10 kW,
  • stabilita prostředí: dle doporučení výrobců kompresorů a vlastní firemní standarty

Evropské testovací centrum klade velký důraz na kvalitu, životní prostředí a bezpečnost a je certifikováno podle těchto norem:

ISO / IEC 17025 (Způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří)

IATF 16949 (Systém managementu kvality)
ISO 14001 (Systém environmentálního managementu)
ISO 45001 (Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

IRIS (Systém managementu kvality výroby a testování pro drážní vozidla )
SČZL (Sdružení českých zkušeben a laboratoří)
EUROLAB (Evropská asociace měřících, zkušebních a analytických laboratoří)
ATP Certifikace (Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin)

ETC Praha je pověřeno činností zkušebny ATP Ministerstvem dopravy ČR a zapsáno na oficiálním seznamu OSN. Další podrobnosti o zkouškách ATP lze najít na webové stránce www.frcatp.cz.

Potřebujete pomoc s testováním?

Napište nám a my Vás v krátké době kontaktujeme zpět s možnostmi řešení.