Zkoušky komponent

Testujeme kompresory určené pro chladící a klimatizační jednotky, ventilátory a elektrické stroje.

 • Výkonové a životnostní zkoušky chladivových kompresorů
 • Měření se všemi standartními chladivy včetně CO2 a chladiv kategorie A2L a A3
 • Zkoušky ventilátorů
 • Zkoušky elektrických strojů

ZKOUŠKY CHLADIVOVÝCH KOMPRESORŮ

Typy kompresorů: Elektrické kompresory (scroll, rotační, pístové) a  kompresory s proměnnými otáčkami s pohonem

Zkušebna má k dispozici čtyři měřící zařízení pro zkoušení výkonu kompresorů, jak pro konvenční chladiva, alternativní chladiva včetně podkritického i nadkritického CO2,  tak i A2L i A3 chladiva s maximálním výkonem 45 kW.

Dále má zkušebna k dispozici 14 komor pro zátěžové a životnostní testy kompresorů při teplotách od -35 °C až do +45 °C.

ZKOUŠKY ELEKTRICKÝCH STROJŮ

Nabízíme měření na dynamometru pro motory a generátory s jmenovitým výkonem až 25 kW.

 • asynchronní i synchronní stroje
 • měření izolačního odporu
 • měření odporu vinutí
 • zatěžovací charakteristika
 • oteplovací zkouška
 • měření naprázdno
 • momentová charakteristika
 • meření nakrátko
 • výpočet ztrát z měření naprázdno
 • výpočet účinnosti ze zatěžovací charakteristiky
 • životnostní zkoušky, sekvence až 20 bodů

ZKOUŠKY CHLADIVOVÝCH KOMPRESORŮ

 • Výkonová zkušebna chladivových kompresorů
  • Tradiční chladiva (R134a, R407C, R410A, R452A)
   • Ucpávkové (500-6000 r.p.m.) nebo hermetické kompresory,
   • rozsah měřitelných výkonů: 0,6 kW až 45 kW,
   • maximální příkon kompresoru: 35 kW
  • Alternativní a A2L a A3 chladiva (R744, R1234yf, HFO1234yf, R290, R1270)
   • Rozsah měřitelných výkonů: 2 kW až 45 kW,
   • maximální příkon kompresoru: 35 kW,
   • rozsah výstupních tlaků: 40 bar až 130 bar,
  • stabilita prostředí: dle EN 13771-1.
 • Zátěžová a životnostní zkušebna chladivových kompresorů
  • Tradiční a A2L a A3 chladiva (R134a, R407C, R410A, R452A, R290, R1270)
  • Rozsah měřitelných výkonů: 0,6 kW až 45 kW,
  • stabilita prostředí: dle doporučení výrobců kompresorů a vlastní firemní standarty

ZKOUŠKY ELEKTRICKÝCH STROJŮ

Nabízíme měření na dynamometru pro motory a generátory s jmenovitým výkonem až 25 kW.

 • Harmonické napájencí napětí pro motory 230 V (105 A), 400 V (55 A) a 690 V (35 A), 50 Hz a 60 Hz, jmenovitý výkon 25 kW
 • PWM výstup 3x 0-400 V, 73 A, 0 Hz-550 Hz
 • Sekundární měnič pro malé stroje, výkon 4 kW, jmenovitý proud 9.2 A

 Technické parametry asynchronního dynamometru:

 • jmenovitý výkon 28 kW
 • jmenovitý moment 198 Nm
 • jmenovité otáčky 1350 min-1
 • přímé měření kroutícího momentu pomocí tenzometrické hřídele Kistler 4541A
 • nastavitelný stůl  - výška osy hřídele 102-202 mm, plocha zkoušeného motoru 500x500 mm, do 100 kg
 • přesnost měření – kroutící moment 0,02 %, tj. +/- 0,06 Nm; otáčky 0,005 %, el.proud 0,01 %

Evropské testovací centrum klade velký důraz na kvalitu, životní prostředí a bezpečnost a je certifikováno podle těchto norem:

ISO / IEC 17025 (Způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří)

IATF 16949 (Systém managementu kvality)
ISO 14001 (Systém environmentálního managementu)
ISO 45001 (Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
ISO 50001 (Systém managementu hospodaření s energií)

IRIS (Systém managementu kvality výroby a testování pro drážní vozidla )
SČZL (Sdružení českých zkušeben a laboratoří)
EUROLAB (Evropská asociace měřících, zkušebních a analytických laboratoří)
ATP Certifikace (Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin)

ETC Praha je pověřeno činností zkušebny ATP Ministerstvem dopravy ČR a zapsáno na oficiálním seznamu OSN. Další podrobnosti o zkouškách ATP lze najít na webové stránce www.frcatp.cz.

Potřebujete pomoc s testováním?

Napište nám a my Vás v krátké době kontaktujeme zpět s možnostmi řešení.