Termodynamické zkoušky

Vedle klimatických testů, které prověřují výdrž zařízení za určité teploty, testujeme výkonnost klimatizačních jednotek, výměníků tepla a ventilátorů v dlouhodobém provozu.

 • Měření tepelného a chladicího výkonu, spotřeby energie, průtoku vzduchu a dalších parametrů.
 • Účelem testování je zjistit účinnost zařízení v dlouhodobém provozu a jejich spotřebu energie.
 • Měření tlakových charakteristik ventilátorů, klimatizačních a chladicích jednotek.

Dvě zkušebny HVAC jsou určeny pro měření tepelného a chladícího výkonu, spotřeby energie, průtoku vzduchu a parametry systémů HVAC jednotek, výměníků tepla a ventilátorů.

Laboratoř umožňuje simulovat nastavení teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu v reálných podmínkách zařízení.

Měření charakteristik ventilátorů, HVAC jednotek – průtok/tlak (přesnost měření 2 %).

Měření chladícího výkonu HVAC jednotek – výpočet dle ANSI/ASHRAE Standard 37-2009, (přesnost měření 5 %).

Další dvě kalorimetrické komory jsou určeny pro testování transportních a stacionárních chladicích systémů. Účelem této zkoušky je zjistit chladicí a topný výkon jednotky na straně vzduchu podle přesně daných okrajových podmínek, nebo chladicí výkon na straně chladiva s využitím průtokoměru, včetně měření během extrémních teplot (od -35 °C až po +60°C) .

Výhody:

 • měření krouticího momentu na kompresoru,
 • možnost měření chladícího výkonu na straně chladiva s využitím průtokoměru,
 • měření spotřeby paliva ve standartním provozním režimu,
 • měření dle ASHRAE 37-2009 a 51-2007,
 • optimalizace chladícího okruhu

HVAC Zkušebna 1 – WT1

 • Velikost kondenzační komory: 3,6 m × 5,5 m, vstupní vrata 2,8 m × 4 m,
 • teplotní rozsah: +15 °C až +60 °C,
 • průtok vzduchu: 50 m3/h až 12000 m3/h,
 • statický tlak: – 400 Pa až + 1200 Pa,
 • vlhkost: 20 % až 95 %,
 • maximální chladící výkon: 35 kW (35 °C kondenzační komora, 26,7 °C mix komora, vlhkost 51,4 %),
 • stabilita prostředí: teplota ± 0,2 °C (kondenzační komora ± 0,5 °C), statický tlak ± 5 Pa, vlhkost ± 2 %.

HVAC Zkušebna 2 – WT2

 • Velikost kondenzační komory: 3,6 × 6 m, vstupní vrata 2,8 × 4 m,
 • teplotní rozsah: -20 °C až +60 °C,
 • průtok vzduchu: 100 m3/h až 16800 m3/h,
 • statický tlak: – 400 Pa až + 1200 Pa,
 • vlhkost: 20 % až 95 %,
 • maximální chladící výkon: 45 kW (35 °C kondenzační komora, 26,7 °C mix komora, vlhkost 51,4 %),
 • stabilita prostředí: teplota ± 0,2 °C (kondenzační komora ± 0,5 °C), statický tlak ± 5 Pa, vlhkost ± 2 %.

Kalorimetrická komora 1 – TTU1

 • Velikost komory: 2,8 (až 6) m × 3,4 m × 3 m, vstupní vrata 2,5 m × 3 m,
 • teplotní rozsah: –35 °C až +60 °C,
 • stabilita prostředí: teplota ± 0,3 °C,
 • měření chladicího výkonu do 26 kW, měření kondenzačního výkonu do 50 kW.

Kalorimetrická komora 2 – TTU2

 • Velikost komory: 4,2 (až 9) m × 3,1 m × 3 m, vstupní vrata 2,5 m × 3 m,
 • teplotní rozsah: –35 °C až +60 °C,
 • stabilita prostředí: teplota ± 0,3 °C,
 • měření topného výkonu do 7 kW, měření chladicího výkonu do 26 kW, měření kondenzačního výkonu do 50 kW.

Evropské testovací centrum klade velký důraz na kvalitu, životní prostředí a bezpečnost a je certifikováno podle těchto norem:

ISO / IEC 17025 (Způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří)

IATF 16949 (Systém managementu kvality)
ISO 14001 (Systém environmentálního managementu)
ISO 45001 (Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
ISO 50001 (Systém managementu hospodaření s energií)

IRIS (Systém managementu kvality výroby a testování pro drážní vozidla )
SČZL (Sdružení českých zkušeben a laboratoří)
EUROLAB (Evropská asociace měřících, zkušebních a analytických laboratoří)
ATP Certifikace (Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin)

ETC Praha je pověřeno činností zkušebny ATP Ministerstvem dopravy ČR a zapsáno na oficiálním seznamu OSN. Další podrobnosti o zkouškách ATP lze najít na webové stránce www.frcatp.cz.

Potřebujete pomoc s testováním?

Napište nám a my Vás v krátké době kontaktujeme zpět s možnostmi řešení.